Over IMPACT VZW

Een sociale innovator die innovatieve en co-creatieve projecten ontwikkelt. 

IMPACT VZW is een sociale innovator en focust vooral op innovatieve oplossingen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen (zoals energiebesparing, toegankelijkheid energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energie, voedseloverschotten, CO2 vrije economie, sociale ecologie, smart cities & neigbourhoods, tactical urbanism, stadsaccupunctuur, wijkinnovatie, …) te koppelen aan het creëren van nieuwe jobs voor kansengroepen.

 

IMPACT vzw ontwikkelt projecten, geeft advies, en is vooral actief op  de thema’s

 

Tot haar doelgroep behoren overheden, middenveldorganisaties, bedrijven maar ook stadsmakers en  burgerorganisaties. 

 

IMPACT VZW wil sterk inzetten op de toekomst. We willen onze tijd voor zijn en inzetten op uitdagingen zoals lokale energieproductie, energieopslag, elektrische mobiliteit, the internet of things, maar in toegankelijke voor formules. We willen nieuwe technologie voor iedereen bereikbaar maken.

 

IMPACT VZW is niet alleen op de wereld, we willen vooral onze ervaringen delen in netwerken en internationale contacten. We willen ons laten uitdagen en we willen vooral zelf inspireren. We staan met beide voeten in de samenleving en proberen daar dagelijks vorm aan te geven. Gelijke kansen, recht op arbeid, consumentenbescherming,  duurzame ontwikkeling en sociale ecologie zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon