Energie

Transitie

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen.

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt.

 

IMPACT VZW heeft een aanbod uitgewerkt om energiebesparing en hernieuwbare energie te versnellen. Dit aanbod richt zich op openbare besturen en het maatschappelijk middenveld. Onze dienstverlening is  gericht op ontzorging en kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd zoeken we ook naar structuren die deze versnelling mogelijk maken.

 

In het kader van het project Straat van Morgen (Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen) hebben we in Roeselare de Straatcoöperatie opgericht.  In de Westhoek werken we met ambassadeur, LED-party’s, en zetten sterk in toegankelijke communicatie en sensibiliseringsacties. 

Extra vragen?

Interesse in een ontmoeting?

Stuur ons een mail via

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon