Creative

Cities

75 % van alle Europeanen zullen in 2050 in een stad wonen. Dit brengt serieuze uitdagingen met zich mee. Hoe we hier mee omgaan, bepalen we zelf. Voor Impact is het antwoord "Creatieve steden".

 

Een creatieve stad is een stad waar sociale netwerken duurzame oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Dit verbetert de kwaliteit van leven in de stad. Wij geloven in een leefbare stad waar het prettig wonen en werken is. Door partijen uit te dagen, innovatieve oplossingen en ideeën aan te dragen en toe te passen voor deze stedelijke vraagstukken, kunnen we bewegingen écht op gang brengen.

 

Impact VZW ontwikkelt nieuwe markten en verdienmodellen om innovatieve oplossingen te bevorderen. Als een slim initiatief werkt, gaan we kijken hoe we dit kunnen kopiëren naar een andere plek in de stad.

  • De Andere Steenweg (innovatieve wijkontwikkeling)

  • Foodwaste RSL (Voedseloverschotten op de kaart zetten)

  • Marché Local (Local Food Market)

  • District of Creativity Krottegem / Kop van de Vaart

  • The Sound of the city (kunstenfestival / financiering Creative Europe)

Extra vragen?

Interesse in een ontmoeting?

Stuur ons een mail via

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon